Ismerje meg alaposabban az SDS-t

- rendszerinformációk

A gazdaságban a dokumentumokat számtalan különböző szoftver kezeli. Az SDS, mint dokumentumközmű feladata, hogy olyan egységes dokumentumtovábbító rendszert biztosítson, ahonnan bármely szolgáltató a kiemelt dokumentumot a saját rendszere szerint a megfelelő szerkezetbe alakíthatja át, majd a szolgáltatás teljesítését követően a dokumentumot (eredményt) az egységes közmű szerkezetbe adja vissza. A dokumentumokat beküldő és befogadó rendszerekhez nem jelentős fejlesztéssel lehet kialakítani a küldő és fogadó csatornákat, kapcsolódásokat, illetve az SDS rendszer ingyenesen biztosít beküldő és befogadó alkalmazásokat.

 

Az SDS technológiája

Az SDS egy új, innovatív informatikai szolgáltatás, amely biztonságos és ellenőrzött módon biztosítja digitalizált dokumentumok továbbítását és üzemelteti az ehhez szükséges hálózatot tetszőleges pontok között. Innen az elnevezés: Dokumentum Közmű.

A két végponton futó szoftverek digitalizált dokumentumokat hoznak létre (küldő oldal), illetve fogadnak (fogadó oldal), és ott a dokumentumokkal előre meghatározott feldolgozási folyamatokat végeznek el. Az SDS-hez mindkét oldalon, már meglévő, működő, gyártó-független szoftverrel lehet csatlakozni. A küldő, vagy fogadó oldali kapcsolódás lehetővé teszi az ügyviteli szoftverek magasabb szintű szolgáltatásainak felhasználását is. Ilyen, az SDS-hez szorosan kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás lehet a számlákra optimalizált, tetszőleges nyelvű betűkészletű karakter felismerés.

Ilyen jellegű közmű, mint infrastruktúra, a dokumentumok áramoltatására még nem került megalkotásra. Az innováció lényege, hogy biztosít egy olyan üzleti eljárást, amely gondoskodik a dokumentumok biztonságos, követhető áramlásáról, miközben a dokumentumok a megrendelt szolgáltatások közben változásokon, vagy egyéb eljárásokon mehetnek keresztül. Minden, az eredeti dokumentumot érintő változás, vagy az új eljárás keletkeztetésének folyamata a közműben időbélyeggel regisztrált folyamat, ahol a rendszer az eljárás kezdetét, annak végét, valamint az eredményességét (sikeres, sikertelen beavatkozás) regisztrálja.

Az üzleti modell három rétege:

  • Dokumentum fogadása
  • Dokumentum kezelése, szolgáltatások igénybevétele
  • Dokumentum továbbítása

A három réteget önállóan, egymástól független szervizek szolgálják ki.

Biztonság

Egy dokumentum az SDS rendszerbe csak szerződött partnertől érkezhet, és csak akkor kerül befogadásra, ha a címzett az SDS-ben ismert, vagyis a küldemény továbbítható. A dokumentum a közműben minden esetben biztonságos https csatornán közlekedik, így a továbbítás során annak tartalma nem deríthető fel. Az SDS az érkeztetett dokumentumot azonnal titkosítja, így annak tartalma még egy adatbázisba való betörés esetén sem deríthető fel, az nem olvasható. A független szolgáltatókhoz a dokumentumok natív formában kerülnek https vonalon, így a dokumentum biztonságáért ebben az időszakban a szolgáltató a felelős. A szolgáltatókkal az SDS Zrt biztonsági és titoktartási szerződést köt, illetve annak betartását, valamint a biztonságos és titkos adatkezelést külső auditorral folyamatosan monitoroztatja.

A dokumentumok kezelése, a szolgáltatások összehangolása

A dokumentumok kezelését független szolgáltatók végzik. Egy dokumentummal kapcsolatosan egy, vagy több szolgáltatás is igényelhető (archiválás, OCR, hitelesítés, stb.), amelyek párhuzamosam és hierarchikusan jelennek meg. Az SDS gondoskodik arról, hogy az egymásra épülő szolgáltatások végrehajtási sorrendje megfelelő legyen, illetve biztosítja az egyidejűleg elvégezhető szolgáltatások hatékony indítását. A rendszer alapszolgáltatása csak akkor lép életbe, ha minden rendelt szolgáltatás sikerrel végrehajtatott.

Az SDS rendszerfüggetlensége

A gazdaságban a dokumentumokat megszámlálhatatlanul sok szoftver kezeli, hozza létre. A közmű feladata, hogy olyan egységes dokumentum közlekedtető rendszert biztosítson, ahonnan bármely szolgáltató a kiemelt dokumentumot a saját rendszere szerint a megfelelő szerkezetbe átalakíthatja át, majd a szolgáltatás teljesítését követően a dokumentumot (eredményt) az egységes közmű szerkezetbe adja vissza. A dokumentum beküldő és befogadó rendszerekhez nem jelentős fejlesztéssel lehet kialakítani a küldő és fogadó csatornákat, illetve az SDS rendszer ingyenesen biztosít beküldő és befogadó alkalmazásokat.

Amennyiben a Smart Document System dokumentum közmű felkeltette az érdeklődését, itt megtekintheti bemutatónkat. Nyolc és fél percben összefoglaljuk a rendszer lényegéről, felépítését és működési logikáját.

Maradt még kérdés?

tegye fel most e-mailben!

Itt írhat nekünk